Kontakt oss

Vi kan kontaktes på mail: 

Kundeservice:                                                            
ungehelter@outlook.com

Spørsmål rundt Barnekreft?
Har du noen flere spørsmål rundt barnekreft, kan du lese mer om dette på hjemmesiden til barnekreftforeningen Her

Daglig Leder:
Sebastian Stensli Melvold
Sebastian.stensli@hotmail.com
479 08 053

Markedsføringsansvarlig:
Mikkel Odden Berg
Oddenberg@gmail.com
400 18 520

Produktansvarlig: 
Sander Engebretsen Bjørke
Sander@vikenfiber.no
998 85 578

IT-ansvarlig:
Ahmed Rehman
ahmed786@live.no
925 44 771

Økonomiansvarlig:
Henrik Hammer Normann
henrikhnormann@gmail.com
466 75 861