Dette jobber barnekreftforeningen med

Barnekreft:

Barnekreft er ikke det samme som kreft hos voksne. Hos barn utvikles kreften hurtig og det finnes ingen kjente ytre faktorer som er av betydning for hvordan sykdommen utvikler seg. Rundt 200 barn og unge mellom 0 til 18 år rammes hvert år av en kreftsykdom. Totaloverlevelsen av barnekreft i Norge er på ca. 85 prosent.

Kreft hos barn og ungdom er heldigvis sjelden, men man er derfor desto mer avhengig av både nasjonalt, nordisk og internasjonalt samarbeid for å oppnå kunnskap og kunne vurdere behandlingsresultater.

 Vil du lese mer om barnekreft? Klikk deg inn her.

 

Hva er barnekreftforeningen?

 «Barnekreftforeningen er en selvstendig, frivillig, landsdekkende organisasjon som drives av familier om har eller har hatt barn med kreft.» Barnekreftforeningen skal opptre som en hjelp for å hjelpe barn og ungdommer med kreft og deres familier. Barnekreftforeningen er der for hele familien, som vil si at både det syke barnet, søsken og foreldre inkluderes. Samtidig ønsker de også å være den største pådriveren i Norge til å sette fokus på barnekreft i media og samfunnet. Arbeidet deres er basert på innsamlede midler og gaver. Ved hjelp av disse midlene skal barnekreftforeningen bidra til videre forskning og utdanning for å bekjempe barnekreft.

Barnekreftforeningen har som formål å:

  • støtte barn og ungdom som er rammet av kreft og deres familier
  • støtte familier som har mistet barn med kreft
  • tilrettelegge forholdene for barn og ungdom som har kreft eller lever med seneffekter
  • være en aktiv pådriver og finansiell støttespiller innen kvalitetssikret forskning på kreft og kreftproblematikk hos barn og ungdom
  • bedre barn og ungdoms helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud
  • drive informasjonsvirksomhet om kreft hos barn/ungdom og om Barnekreftforeningen
  • søke positivt samarbeid med andre foreninger der dette er naturlig

Verdier:

Håp - Barnekreftforeningen sprer håp til hverandre og omverden

Mot – Barnekreftforeningen har mot til å si ifra på vegne av familiene

Styrke – Barnekreftforeningen har styrke til å støtte barna og familiene som er rammet

Glede – Barnekreftforeningen skaper glede i hverdagen

Dersom du skulle ønske å lese mer om barnekreftforeningen og deres arbeid kan du klikke deg inn på deres hjemmeside:

 

 

www.barnekreftforeningen.no

 

eller lese deres brosjyre her.

Legg igjen en kommentar