Blogg

  • Dette jobber barnekreftforeningen med

    Barnekreft: Barnekreft er ikke det samme som kreft hos voksne. Hos barn utvikles kreften hurtig og det finnes ingen kjente ytre faktorer som er av...
  • Dette betaler du for når du kjøper en T-skjorte hos oss.

    Vi i UNGEHELTER mener det er viktig å opplyse kunden hva de betaler for.  200 kroner per T-skjorte går direkte til barnekreftforeningen.  De rester...
  • Kunsterne bak våre t-skjorter

    Seks førsteklassinger fra Skjønnhaug skole er kunsterne bak våres produkter.  Her ser vi kunsterne under arbeid:  Her er barnas forklaring bak ku...